Robotik Kodlama Yaz Kampı Başvuru Formu

Robotik Kodlama

İnnarge Teknoloji şirketi eğitim ve öğrenimin geleceğine odaklanan yenilikçi teknoloji entegrasyonları geliştiren bir kuruluştur. Yaz kampı programında, öğrencilerin 21. yy yeteneklerine yönelik, anlamlı ve sürükleyici deneyimler yaratmak için en son teknolojiler kullanılacaktır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile kamp süresince çeşitli güncel proje uygulamaları işlenecektir.
Yaz kampı süresince planlanan robotik etkinlikleri 21.yy becerileri ve matematik ve fen alanında edinilmesi gereken kazanımlara uygun olarak planlanmıştır. Bunun yanında öğrenciler yaşadıkları çevrede gördükleri problemlere karşı çözüm üretebilmeleri amaç edinilmiştir. Tabi bundan önce çevresindeki problemleri tespit edebilme yeteneği kazanmaları gerekmektedir. Hayata proje gözüyle baktıkları takdirde birçok senaryoyu zihinlerinde canlandırabileceklerdir. Bu süre zarfında öğrencilere zihinsel provalar yaptırılarak, keşfettikleri problemleri algoritmik olarak çözümlemesi beklenmektedir. Bazı çalışmalarımızda takım olarak bazılarında ise bireysel girişimcilik beklenmektedir.
Kamp süresi içerisinde önemli gördüğümüz bir diğer nokta ise; öğrencilerin pedagojik bazı değişkenler açısından süreç boyunca kazandığı becerilerin analiz edilmesidir. Bu süre zarfında kursa girişte, süreçte ve sonuç aşamasında öğrencilere bir dizi etki analizleri yapılacaktır. Bu sayede öğrencilerin başarıları, farklı özellikleri ortaya çıkarılmış olacaktır.
Son olarak kurs süresince öğrencilerin yaptıkları proje uygulamaları incelenecektir. Kamp süresi sonunda kursu başarı ile tamamlayan öğrencilere Teknofest projesine katılma imkânı sağlanacaktır. Teknofest başvurusu esnasında öğrencilere proje mentörlüğü yapılacaktır.
Gelişim Alanları Uygulama ile şu yönlerde gelişim sağlanır.
a. STEM Becerisi
b. Öğrenmeyi Öğrenmek
c. Algoritmik Düşünme
d. 21.yy Becerilerini Fark Etme
e. Uzamsal Zekâ Güçlendirme
f. Proje Tabanlı Öğrenme
e. Girişimcilik

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Eğitim Durumu
Select an option
Grup seçiniz...
Select an option
Size en yakın lokasyon
Select an option
Fill out this field
Menü