Robotik Kodlama Eğitimi

Robotik-Kodlama

Robotik Kodlama Eğitimi

Teknoloji gündemi dönem dönem hızlı bir değişim gösterir. Robotik kodlama da adından çokça söz ettirmiş teknoloji trendlerinden biridir. Robotik kodlama; genellikle makine ve kontrol sistemi, elektronik, bilgisayar ve uzay bilimlerini içerisinde barındıran ortak çalışma yerinde gerekli olan yazılım kodları sayesinde makinelerin iletişim halinde olmasıdır. Mekanizma tasarımlarını kontrol edebilmek için yapı sistemlerine elektrik donanım ilave edilir. Robotik ise daha çok bilgisayar, yazılım, mekatronik, kontrol ve otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik ve elektronik gibi pek çok mühendislik disiplinini ortak noktada buluşturur.

Robotların yapısında illa ki farklılılar olmasına rağmen genel yapı birbirine benzerdir. İrili ufaklı motorlar, sensörler ve hesaplama birimleri çoğunlukla bulunmaktadır. Sensörle etrafı algılayan robot motoru sayesinde eylemleri gerçekleştirir. Robotik kodlamalar C/C++. Phyton, Java, C# gibi yazılım dilleri ile yazılmaktadır. C++ tabanlı olan Wiring, Embedded C ve Mbed gibi diller de kullanılabilir.

Robotlar oldukça geniş bir görev alanına sahiptir. Iş alanlarına uyum sağlaması, ekonomik yönden güçlü olmasından rekabet ortamı oluşturması robotlara duyulan ilgiyi artırmıştır.

Robotik kodlama eğitimi için okuma yazma öğrenme yaşı olan 5-7 yaş aralığı ideal olarak görülmektedir. İngiltere 2014 yılından beri 5 yaşından itibaren tüm çocuklara robotik kodlama eğitimi vermeye başlamıştır. Amerika’da ki eğitim sistemine bakılacak olursa pek çok müfredatta kodlama eğitimi verilmektedir. 21. Yy becerilerinden biri olan analitik düşünme yetisi kazanma konusunda kodlama eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklara erken yaşta verilen kodlama eğitimi sayesinde;

  • Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
  • Problem çözme becerisini geliştirir.
  • Mantıksal, sayısal ve analitik düşünme sistemi geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Takım çalışmasına çok daha yatkın bireyler olmalarını sağlar.
  • Sonu olmayan yeni bir disiplinde çalışma yapma imkanları olur.
  • Bugünün ve geleceğin dünyasını yakından tanırlar.

Robotik kodlama geleceği şekillendiren teknolojilerden biridir. Küçük yaşlarda bu vizyona sahip çocuklar gelecekte söz hakkı alabileceklerdir.

İnnarge Dijital Çözüm Ofisi olarak alanında yetkin uzman hocalar tarafından 21. Yy becerilerine yönelik eğitimlerden biri olan robotik kodlama alanında da eğitimler vermektedir.

Menü